Hanketoimet onnistuneesti käyntiin Taipalsaari triatlonin siivittämänä

Vector Sport hankkeen ensimmäinen liikuntatapahtuma toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Taipalsaari triatlon toteutettiin paikallisen urheiluseuran ja kunnan välisenä yhteistyönä.

Taipalsaari triatlon on nopeasti kasvava kuntoilu- ja kilpailu tapahtuma joka kerää osallistujia ympäri Suomea. Duatlon ja triatlon sarjat kilpaillaan samanaikaisesti. Tapahtuman kilpasarjat ovat miehille, naisille, sekä alle 19-vuotiaille tytöille ja pojille. Reitti kulkee kauniissa Saimaan maisemissa. Kilpailumatkat ovat 750m/20km/5km ja 400m/10km/5km.

Tapahtuma kuului osana rajanylittävää hankeyhteistyötä. Tapahtuma voisi olla yksi potentiaalinen kilpailu venäläisurheilijoille muiden kilpailujen joukossa. Tapahtuman rajanläheisyys, erinomaiset puitteet ja hyvin organisoitu tapahtuma ovat avaintekijöitä tämän tapahtuman suosioon. Hankkeen avulla voimme kansainvälistää tapahtumaa ja edistää Taipalsaaren alueen matkailun kehittymistä.

Hanketoimijoiden yhteistyönä tuemme aluetta ja lisäämme Taipalsaari triatlon tapahtuman tunnettavuutta Pietarin alueella. Pietarin urheilukomitea on vastuussa venäläisistä urheilijoista koordinoimalla heidän tapahtumaosallistumisia. Etelä-Savon Liikunta ry toimii hankkeen hankekoordinoijana. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry vastaa kokonaisvalmisteluista paikallisella tasolla. 

Onnistuneeseen lopputulokseen päästään hanketoimijoiden keskinäisen onnistuneen työn tuloksena liikuntamatkailun ympärillä. Vaikutukset näkyvät urheilujärjestöissä, julkisten toimijoiden keskuudessa, urheiluseuroissa ja alueen elinkeinoelämässä. Venäläisurheilijat pitivät Taipalsaari triatlon tapahtumajärjestelyitä erinomaisina ja kisaa menestyksekkäänä. Suomalaisurheilijat kilpailivat kansainvälisellä tasolla ja haastoivat samalla itsensä. 

Lisäksi tapahtumaa tuettiin yhteistyökeskusteluilla alueellisen urheiluorganisaation ja matkailuorganisaatioiden välillä. Oheispalvelut olivat erinomaisesti integroituneina tapahtumaan. Pitopalvelu Ella-Biija Pekurinen ja hotel Lakehouse Saimaa olivat osana tapahtumaa. Myös Vector-Sport hankkeen projektiryhmä kokoontui yhdessä Imatran paikallisten matkailutoimijoiden kanssa. Keskustelua käytiin liikuntamatkailun alueellisesta potentiaalista ja sen rahallisesta vaikutuksesta osana Imatran seudun elinkeinoelämää. Venäjän delekaation puheenvuoron käytti Pietarin urheilukomitean ensimmäinen varajohtaja jakamalla oman visionsa rajan yli tapahtuvasta liikuntamatkailun yhteistyöstä. Kaikki yhteistyötahot vannoivat yhteistyön nimeen liikuntamatkailun ympärillä. Lisäksi yhteistyötä halutaan edistää entisestään liittämällä liikuntatapahtumat osana elinkeinoelämän toimenpiteitä molemmin puolin rajaa.